Dark?
Nihonkoku Shoukan
Bookmark
Followed by 1 people
10
Status Ongoing
Type Manga
Released 2018
Artist Chiharu Takano
Posted By
Posted On
Updated On

Nihonkoku Shoukan

Synopsis Nihonkoku Shoukan

อัญเชิญไปคนเดียวรึเก่าไป อัญเชิญทั้งห้องเรียนรึซ้ำซาก
พบกับมิติใหม่อัญเชิญไปทั้งประเทศ! จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประเทศญี่ปุ่นถูกย้ายไปต่างโลกทั้งประเทศ!!!

ตอนที่ Nihonkoku Shoukan

Comment